طرح پرورش مرغ های بومی

طرح پرورش مرغ های بومی

۲۰ تیر ۱۳۹۹

آیا طرح پرورش مرغ های بومی،سودآوری خوبی دارد؟   طرح پرورش مرغ های بومی تخمگذار یکی از ایده های درآمدزایی و راه اندازی کسب و کار های حوزه پرورش طیور است. مرغ های بومی به این منظور پرورش داده می شوند تا در آینده، تخم‌گذاری داشته باشند و سودآوری مرغداری را افزایش دهند. یکی دیگر از اهداف پرورش مرغ ...

ادامه مطلب
صنعت پرورش مرغ

صنعت پرورش مرغ

۱۶ تیر ۱۳۹۹

مقدمه ای بر صنعت پرورش مرغ های تخمگذار یکی از صنایع پر سود و کسب و کارهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و البته چندان ساده هم نیست، صنعت پرورش مرغ تخمگذار است. در تمام جهان به این صنعت توجه می‌شود. تولید تخم مرغ های با کیفیت و فرآورده های حاصل از آن برای تولید کنندگان و پرورش ...

ادامه مطلب
مرغ گوشتی

مرغ گوشتی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

پرورش مرغ گوشتی به دلیل جمعیت بالا و نیاز به تامین مواد غذایی، انسان را به این فکر واداشته تا به پرورش مرغ گوشتی بپردازد. نگاه دیگر به پرورش مرغ گوشتی نگاهی اقتصادی است .پرورش مرغ از جوجه یک روزه شروع و نگهداری آن طبق یک برنامه تغذیه ای و بهداشتی رسیدن به وضع مطلوب تا کشتار به پایان ...

ادامه مطلب