پرورش کبک

پرورش کبک

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

کبک پرنده ای قهوه ای مایل به خاکستری در قسمت بالای بدن و زرد خیلی کمرنگ در ناحیه شکم است.از نظر ظاهری هیچ تفاوتی بین کبک پرورشی و وحشی وجود ندارد .کبک ها به طور کل سالی یک بار تولید مثل دارند و از فروردین ماه فصل تولید مثل آغاز و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد. پرورش ...

ادامه مطلب