پرورش کبک گوشتی

پرورش کبک گوشتی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

یکی از روش های کسب درامد در زمینه طیور ، پرورش کبک گوشتی است که از دسته پرندگان و قرقاولان است. کبک ها جز حیوانات کوچ کننده با جثه ای متوسط هستند که در آسیا، اروپا و آفریقا ساکن هستند. کبک ها پرنده های خشک زی هستند که با پاهای بدون پر و دارای سیخک، بال کوتاه و گرد، ...

ادامه مطلب