کبوتر

کبوتر

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخچه کبوتر در فرهنگ بشری پرورش و نگهداری کبوتر از دیرباز در فرهنگ کشورها و به خصوص در کشور ما وجود داشته است. افراد زیادی در دنیا وجود دارند که از این پرنده زینتی نگهداری می‌کنند و برای آن هزینه های زیادی را هم متقبل می شوند. این پرنده در گذشته به عنوان مسیریاب بوده است. در داستان‌های شاهنامه ...

ادامه مطلب