واکسیناسیون مرغ

واکسیناسیون مرغ

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

آموزش انواع واکسن مرغ و روشهای واکسیناسیون یکی از بهترین روش های اقتصادی و به نوعی بهترین روش در صنعت مرغ و طیور واکسیناسیون است. با صنعتی شدن این حرفه در پرورش مرغ و نگاه پرورش دهنده به راه‌های بیشتر شدن زاد و ولد مرغ ها ،بیماری ها و ویروس ها در این حوزه نیز توسعه یافته است. از ...

ادامه مطلب