پرورش کبک تخمگذار

پرورش کبک تخمگذار

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

پرورش کبک به عنوان شروع یک کسب و کار برای بیشتر افراد نا آشنا است، اما باید گفت پرورش کبک تخمگذار یکی از سودآورترین نمونه کاری در حوزه طیور است. تولید تخم کبک به منظور مصارف خانگی و یا برای جوجه کشی صورت می‌پذیرد .کبک در شرایط طبیعی از اواخر فروردین‌ماه تا اواخر تیرماه تخمگذاری دارد. با توجه به ...

ادامه مطلب